Kids English

Kids English to podręczniki do nauki dla dzieci metodą bezpośrednią. Dzięki naszym podręcznikom nauka angielskiego przebiega szybko i naturalnie.

Poprzez szereg pytań i odpowiedzi dzieci dzieci uczą się całościowego używania struktur językowych, a duża dynamika zajęć oraz usystematyzowane powtórki ułatwiają utrwalanie zdobytej wiedzy.

Każdy podręcznik zawiera praktyczne słownictwo ilustrowane kolorową grafikę, przystępnie wytłumaczoną gramatykę, testy do samodzielnego sprawdzania postepów, prace domowe, kolorowy słowniczek obrazkowy  oraz płytę CD.

Direct Study House Ltd. 12-13 King Square, Bristol BS2 8JH, United Kingdom
tel. +44 117 395 0898, info@dsh.uk.com, Company Number: 09674419
Kontakt telefoniczny w Polsce: +48 22 203 56 56